วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

รัฐธรรมนูญสำหรับรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสองสภา คือ สภาผู้แทนราษฏร และวุฒิสภา ทั้งสองสภาจะมีการเลือกตั้งสมาชิกในสภาของตัวเองขึ้นมา ท่านหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมและเป็นตัวแทนของสภาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฏรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง


การเตรียมบ่ออย่างไร? จึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้
วัตถุประสงค์ในการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง
- เพื่อให้คุณภาพดินและน้ำเหมาะแก่การอยู่อาศัยของกุ้งที่เพาะเลี้ยง
- เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติที่เป็นอาหารของกุ้ง
- เพื่อฆ่าเชื้อโรค และกำจัดศัตรูของกุ้งที่เลี้ยง
สภาพดินและน้ำที่เหมาะสม
สภาพดินที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์น้ำคือดินเหนียวปนทราย
ที่เก็บกักน้ำอยู่ได้ มีสภาพเป็นกลาง พีเอช 7.0 มีความอุดมสมบูรณ์
พอควรคือมีอินทรียสาร 1.5 – 2.0 % หรืออินทรียคาร์บอน
1.08 - 1.44% อินทรียไนโตรเจน 0.075 - 0.1 % ฟอสฟอรัส
ประมาณ 50 มก. ต่อ กก. ของดิน

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

อุตตร้าแมน


อุตตร้าแมนการ์ตูนในดวงใจ ฉันชอบอุตตร้าแมนเพราะเขามีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขัน และมีจิตใจที่กล้าหาญไม่ทำร้ายผู้อื่น ฉันจึงชอบใส่เสื้อลายอุตตร้าแมน ให้ดูเหมือนมีอุตตร้าแมนมาคอยคุ้มกันอยู่ใกล้ใกล้ฉัน
นอกจากฉันชอบโดเรมอนด้วย เพราะมีของวิเศษต่างต่างไว้เล่นและช่วยเหลือโนบิตะ

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

มิกกี้เมาส์


ฉันชอบมิกกี้เมาส์มากฉันรู้จักมิกกี้มานานตัวละครที่ฉันชอบที่สุดคือมินนี่เมาส์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550

มิกกี้เม้าส์


ฉันชอบมิกกี้เมาส์มาก